Tidslinje

 

 

AKTUALITETER är vad som ligger i nära i framtid på olika områden och där jag själv berörs eller påverkar.

 

 

HISTORIK och NOSTALGIER är återkopplingar till det som passerat men värt att minnas.

 

 

FRAMÖVER och VISIONER handlar om det som ligger längre fram.

 

 

Här spelar David Ottertun "Phantasy Dance" av Robert Schumann