Bound for Chemistry

Innan jag gick i pension från Cederroth International 2006 hade jag börjat skriva på ett dokument som jag kallade Bound to Chemistry. Jag lägger här en länk till denna resa inom kemi och olika tillämpningar, tekniker, produkter jag gjort från studietiden och fortsatt på ännu efter en lång period som utvecklare och dokumentalist i den kemtekniska och även senare i den medicintekniska branschen. Här en länk till ett manus jag tänkte fortsätta på efter ett ganska långt uppehåll under tid som inventering av det material jag har tagit vara på under många år:

 

http://chemdoc.se/Bound%20for%20Chemistry%20Draft%205%2020060901.doc

 

 

 

Här kommer jag att starta om min "kemiresa" - nu som tidigare kallad "Bound for Chemistry". Som en test lägger jag här ett worddokument med en del uppstaser som jag vill kunna öppna (som länkar) härifrån till den mapp (där de nu ligger på mitt) skrivbord.

Sommaren 1948 var min pappa Olof i Stockholm hos min morbror Ivar Holmstrand som var tandläkare. Det var ett bra sätt att kunna både uppleva den stora huvudstaden och att se till sina tänder. På den tiden var tandvården i huvudsak ”reparativ”. Fluortandkrämer var ännu inte lanserade på marknaden…

Jag skrev ett brev till pappa som jag hittade först i år (2013) som jag fick lägga i samma kuvert som ett brev som mamma Ingeborg skickade samtidigt. Vi hade kommit hem från en cykeltur till Timmernabben där vi hade badat. Jag hade hjälpt till med att laga en cykelkedja och hade smutsat ner mig på vägen hem och berättar om två försök att bli ren igen:

 

http://chemdoc.se/bofiler/Blogg%20B%20to%20C/BO%20brev%2019480614.pdf?_cache=1358103501

 

 

Pappas svar är en skildring från vad som sker i den stora staden:

 

http://chemdoc.se/bofiler/Blogg%20B%20to%20C/Brevsvar%20till%20BO%2019480618.pdf?_cache=1358103613